Poznaj Nasz Zespół

Adam Śledź

Prezes Zarządu

Hanna Sygocka

Wiceprezes Zarządu

Dawid Róg

Wiceprezes Zarządu

 • Udzielanie pomocy osobom znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej i materialnej,

 • Niesienie pomocy osobom dotkniętym poważnymi, trudno uleczalnymi schorzeniami,

 • Udzielanie pomocy placówkom wychowawczym, oświatowym i opiekuńczym,

 • Wspieranie działań w zakresie szerzenia oświaty wśród osób i dzieci mających do niej utrudniony dostęp,

 •  Prowadzenie wszechstronnej działalności w zakresie rozwoju dzieci w różnym wieku, ochrony zdrowia oraz ratowania życia dzieci, w tym wspiernia i prowadzenia inicjatyw o charakterze zdrowotnym, edukacyjnym oraz charytatywnym,

 •  Niesienie pomocy osobom najuboższym oraz instytucjom i organizacjom pozarządowym o istotnym znaczeniu społecznym, będącym w trudnej sytuacji materialnej,

 • Niesienie pomocy osobom oczekującym na trudne bądź drogie zabiegi medyczne,

 •  Wspieranie działań w zakresie upowszechniania profilaktyki zdrowotnej,

 • Wspieranie osób szczególnie uzdolnionych, nie mogących realizować swoich przedsięwięć z uwagi na niedostatek środków finansowych.

Nasze Cele

Dokumenty Fundacyjne

- Statut Fundacji

- Regulamin Wolontariatu

KONTAKT

Fundacja Zapewnij Nadzieję

Ul. Św. Filipa 23/4, 31-150 Kraków

Email: zn.fundacja@gmail.com

Telefon: 531-143-459

OBSERWUJ NAS
SUBSKRYBUJ NAS

F  U  N  D  A  C  J  A     Z  A  P  E  W  N  I  J     N  A  D  Z  I  E  J  Ę

 • Black Facebook Icon
 • Black Instagram Icon